Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:016:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 16, 20. tammikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 16

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
20. tammikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 76/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 77/2005, annettu 13 päivänä tammikuuta 2005, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 78/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta raskasmetallien osalta ( 1 )

43

 

*

Komission asetus (EY) N:o 79/2005, tehty 19 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta asetuksessa luokkaan 3 kuuluvaksi ainekseksi määritellyn maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidosta johdettujen tuotteiden osalta ( 1 )

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 80/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, yhteisössä viljeltyjen humalalajikkeiden ryhmiä koskevasta luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 1517/77 kumoamisesta

51

 

*

Komission asetus (EY) N:o 81/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, kolmansista maista tuotavan humalan mukana seuraavien todistusten ja yhteisön todistusten vastaavuudesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3077/78 muuttamisesta

52

 

 

Komission asetus (EY) N:o 82/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä AKT/MMA- ja EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saaduille sokerille sekä sokerin ja kaakaon sekoituksille

55

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2005/30/EY, Euratom:
Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2004, talous- ja sosiaalikomitean brittiläisen jäsenen nimeämisestä

56

 

*

2005/31/EY:
Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2004, alueiden komitean alankomaalaisen varsinaisen jäsenen ja alankomaalaisen varajäsenen nimeämisestä

57

 

*

2005/32/EY:
Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2004, alueiden komitean saksalaisen varsinaisen jäsenen nimeämisestä

58

 

 

Komissio

 

*

2005/33/EY:
Komission päätös, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, päätöksen 2001/556/EY muuttamisesta eräiden Intian laitosten sisällyttämiseksi väliaikaisiin luetteloihin niistä kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot saavat tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettua gelatiinia (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4543)
 ( 1 )

59

 

*

2005/34/EY:
Komission päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2005, kolmansista maista tuotavissa eläinperäisissä tuotteissa olevien tiettyjen jäämien testaamiseen sovellettavista yhdenmukaistetuista standardeista (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4992)
 ( 1 )

61

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top