EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:396:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 395, 31. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 396

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
31. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2269/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, asetusten (EY) N:o 2340/2002 ja (EY) N:o 2347/2002 muuttamisesta vuonna 2004 Euroopan unioniin liittyneiden jäsenvaltioiden syvänmeren lajien kalastusmahdollisuuksien osalta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2270/2004, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2005 ja 2006

4

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2271/2004, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta

13

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2272/2004, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan kumariinin tuonnissa asetuksella (EY) N:o 769/2002 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan kumariinin tuontia Intiasta ja Thaimaasta riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu Intia tai Thaimaa

18

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2273/2004, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 2728/94 muuttamisesta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2274/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2275/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2004, kolmansista maista Espanjaan tuotavan durran tuontitullin alentamista koskevan tarjouskilpailun avaamisesta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2276/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2004, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2277/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2004, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

35

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2278/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2759/1999 muuttamisesta

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2279/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien tiettyjen maataloustuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden ja viitepaljouksien osalta

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2280/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2004, elokuun1 päivänä tammikuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

42

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/927/EY:
Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn soveltamisesta tietyillä kyseisen perustamissopimuksen kolmannen osan IV osastoon kuuluvilla aloilla

45

 

*

2004/928/EY:
Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen erityiskoordinaattorin nimittämisestä

47

 

 

Komissio

 

*

2004/929/EY:
Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä sopimussuhteisten ja väliaikaisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, ja eräiden jossakin kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta enintään 15 kuukauden ajan liittymisen jälkeen toimessa pysyvien virkamiesten palkkoihin 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 2004 alkaen sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

49

 

*

2004/930/EY:
Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön osallistumisesta jäsenvaltioiden valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmien täytäntöön panemiseksi suunnittelemista toimista aiheutuvien menojen rahoitukseen vuonna 2004 (toinen erä) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5310)

51

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

2004/931/YUTP:
Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL Kinshasa/1/2004, tehty 9 päivänä joulukuuta 2004, Kinshasassa (Kongon demokraattisessa tasavallassa) toteutettavan EU:n poliisioperaation EUPOL ”Kinshasan” johtajan nimittämisestä

61

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan oikaisu komission päätökseen 2004/410/EY, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004, eläinten terveyttä koskevista erityisistä edellytyksistä tuotaessa tiettyjä eläimiä Saint Pierre ja Miquelonista sekä neuvoston päätöksen 79/542/ETY muuttamisesta ( EUVL L 208, 10.6.2004 )

62

 

*

Oikaistaan oikaisu komission päätökseen 2004/407/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista väliaikaisista terveys- ja sertifiointisäännöistä, jotka koskevat valokuvateknisen gelatiinin tuontia tietyistä kolmansista maista ( EUVL L 208, du 10.6.2004 )

63

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top