Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:389:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 389, 30. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 389

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
30. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2257/2004, annettu 20 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston asetusten (ETY) N:o 3906/89, (EY) N:o 1267/1999, (EY) N:o 1268/1999 ja (EY) N:o 2666/2000 muuttamisesta Kroatian ehdokasaseman ottamiseksi huomioon

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2258/2004, annettu 28 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I lueteltujen kalastustuotteiden yhteisön vetäytymis- ja myyntihinnoista kalastusvuonna 2005

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2259/2004, annettu 28 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden yhteisön myyntihinnoista kalastusvuonna 2005

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2260/2004, annettu 28 päivänä joulukuuta 2004, eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2005 vahvistettavista viitehinnoista

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2261/2004, annettu 28 päivänä joulukuuta 2004, tietyille kalastustuotteille kalastusvuonna 2005 myönnettävän siirtotuen ja kiinteän tuen määrästä

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2262/2004, annettu 28 päivänä joulukuuta 2004, eräiden kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen määrästä kalastusvuonna 2005

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2263/2004, annettu 28 päivänä joulukuuta 2004, kalastusvuoden 2005 aikana markkinoilta vedettyjen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävistä kiinteistä arvoista

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2264/2004, annettu 29 päivänä joulukuuta 2004, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivänä tammikuuta 2005 ja 31 päivänä tammikuuta 2005 väliseksi ajaksi

24

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/917/EY:
Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa

25

 

*

2004/918/EY:
Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Unkarissa

27

 

*

2004/919/EY:
Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, rajatylittävän ajoneuvorikollisuuden torjunnasta

28

 

 

Komissio

 

*

2004/920/EY:
Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2004, poikkeuksen myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/54/EY tietyistä säännöksistä Azorien saariryhmän osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4880)

31

 

*

2004/921/EY:
Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2004, tuotantoeläinten hyvinvointia koskevia kuluttajien asenteita kartoittavalle Eurobarometri-tutkimukselle annettavasta yhteisön rahoituksesta

33

 

*

2004/922/EY:
Komission päätös, tehty 29 päivänä joulukuuta 2004, päätösten 2003/746/EY ja 2003/848/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista tiettyjen jäsenvaltioiden vuodeksi 2004 esittämiin TSE:iden hävitys- ja valvontaohjelmiin (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5396)

34

 

*

2004/923/EY:
Komission päätös, tehty 29 päivänä joulukuuta 2004, päätösten 2003/743/EY ja 2003/849/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista jäsenvaltioiden vuodeksi 2004 esittämiin eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmiin sekä zoonoosien torjuntaan tarkoitettuihin tarkastusohjelmiin (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5397)
 ( 1 )

37

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2004/924/YUTP, tehty 22 päivänä marraskuuta 2004, Georgiassa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation EUJUST THEMIS asemaa ja toimintaa koskevan Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen tekemisestä

41

Euroopan unionin ja Georgian välinen Sopimus Georgiassa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation EUJUST THEMIS asemasta ja toiminnasta

42

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top