EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:385:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 385, 29. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 385

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
29. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2253/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, maatilojen tulojen selvittämiseen käytettävästä maatilailmoituksesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2237/77 muuttamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2254/2004, annettu 27 päivänä joulukuuta 2004, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2255/2004, annettu 27 päivänä joulukuuta 2004, sokerin tuontia kolmanteen maahan koskevien tullimuodollisuuksien täyttymisen todistamisesta asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan mukaisesti

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2256/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta tiettyjä Egyptistä, Maltasta ja Kyproksesta peräisin olevia tuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden ja tiettyjen Maltasta ja Kyproksesta peräisin olevien tuotteiden viitemäärien osalta

24

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/911/EY:
Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä kesäkuuta 2004, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen ja sen liitteenä olevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisesta ja tekemisestä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä

28

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä

30

Yhteisymmärryspöytäkirja

43

 

*

2004/912/EY:
Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, sopimuksen tekemisestä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen soveltamispäivästä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä kirjeenvaihtona

50

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä kirjeenvaihtona tehty sopimus säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen soveltamispäivästä

51

 

 

Komissio

 

*

2004/913/EY:
Komission suositus, annettu 14 päivänä joulukuuta 2004, julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkkoja ja palkkioita koskevan asianmukaisen järjestelmän edistämisestä
 ( 1 )

55

 

*

2004/914/EY:
Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2003/858/EY muuttamisesta jatkojalostettaviksi tai sellaisenaan ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen ja kalatuotteiden tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4560)
 ( 1 )

60

 

*

2004/915/EY:
Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2001/497/EY muuttamisesta vaihtoehtoisten mallisopimuslausekkeiden ottamiseksi käyttöön henkilötietojen kolmansiin maihin siirtoa varten (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5271)
 ( 1 )

74

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

2004/916/EY:
Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta Euroopan unionin ulkopuolisten maiden keskuspankeille, Euroopan unionin ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille suuntaviivojen EKP/2004/13 muuttamisesta (EKP/2004/20)

85

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1974/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 795/2004 muuttamisesta ( EUVL L 345, 20.11.2004 )

87

 

 

Oikaisupöytäkirja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettuun kumppanuussopimukseen ( EYVL L 317, 15.12.2000 )

88

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top