Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:381:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 381, 28. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 381

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
28. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2243/2004, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2244/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, Romaniasta peräisin olevien tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden Euroopan yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2005

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2245/2004, annettu 27 päivänä joulukuuta 2004, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2246/2004, annettu 27 päivänä joulukuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen päärynöistä, sitruunoista, omenoista ja kesäkurpitsoista aletaan kantaa lisätullia

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2247/2004, annettu 27 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen naudanliha-alan asetusten ja lampaan- ja vuohenliha-alan asetuksen (ETY) N:o 3882/90 kumoamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2248/2004, annettu 27 päivänä joulukuuta 2004, Thaimaasta peräisin olevia maniokkijuuria koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta vuonna 2005

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2249/2004, annettu 27 päivänä joulukuuta 2004, siirtymätoimenpiteistä tuoreiden hedelmien ja vihannesten markkinoilla toimivien tuottajaorganisaatioiden osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 686/2004 muuttamisesta

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2250/2004, annettu 27 päivänä joulukuuta 2004, asetusten (ETY) N:o 429/90, (EY) N:o 2571/97, (EY) N:o 174/1999, (EY) N:o 2771/1999, (EY) N:o 2799/1999, (EY) N:o 214/2001, (EY) N:o 580/2004, (EY) N:o 581/2004 ja (EY) N:o 582/2004 muuttamisesta tarjousten jättämistä ja komissiolle tehtäviä ilmoituksia koskevien määräaikojen osalta

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2251/2004, annettu 27 päivänä joulukuuta 2004, vilja-alalla 28 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

29

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/903/EY:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2004, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välillä ja sen liitteenä olevan yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta

32

Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan sopimus säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä

33

Yhteisymmärryspöytäkirja

45

 

*

2004/904/EY:
Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta kaudelle 2005–2010

52

 

 

Komissio

 

*

2004/905/EY:
Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2004, ohjeiden vahvistamisesta, jotta tuottajat ja jakelijat voisivat ilmoittaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille vaarallisista kulutustavaroista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4772)
 ( 1 )

63

 

*

2004/906/EY:
Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2004, jäsenten nimittämisestä johtavien työsuojelutarkastajien komiteaan toimikaudeksi

78

 

*

2004/907/EY:
Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön rahoitusosuudesta kansainväliseen eläinten hyvinvointia koskevaan seminaariin, joka liittyy EY:n ja Chilen väliseen sopimukseen eläinten ja eläintuotteiden, kasvien ja kasvituotteiden sekä muiden tavaroiden kauppaan ja eläinten hyvinvointiin sovellettavista terveys- ja kasvinsuojelutoimista

80

 

*

2004/908/EY:
Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2004, Newcastlen tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5650)
 ( 1 )

82

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2004/909/YUTP, hyväksytty 26 päivänä marraskuuta 2004, asiantuntijaryhmän perustamisesta mahdollista Irakissa toteutettavaa Euroopan unionin yhdennettyä poliisi-, oikeusvaltio- ja siviilihallinto-operaatiota varten

84

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top