Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:374:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 374, 22. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 374

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
22. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2200/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston asetusten (ETY) N:o 3030/93 ja (EY) 3285/94 muuttamisesta tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavan yhteisen menettelyn osalta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2201/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2202/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2005

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2203/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/82 muuttamisesta

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2204/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, tietyistä kirjanpitoon liittyvistä soveltamista koskevista säännöistä maatilojen tulojen selvittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1915/83 muuttamisesta

40

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2205/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten annetun asetuksen (EY) N:o 3199/93 muuttamisesta

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2206/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2207/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2032/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2208/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2031/2004 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää lyhytjyväistä kokonaan hiottua riisiä, keskipitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä ja pitkäjyväistä kokonaan hiottua A-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista

48

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2209/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, määrättyyn järjestelmään liittyvien joulukuuta 2004 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 593/2004 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti

49

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2210/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, joulukuussa 2004 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

51

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2211/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, määrättyyn järjestelmään liittyvien joulukuussa 2004 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 2497/96 mukaisesti

53

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2212/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti joulukuussa 2004 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

55

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2213/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, joulukuussa 2004 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

57

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2214/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, joulukuussa 2004 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2005 välisellä kaudella

59

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2215/2004, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, vilja-alalla 22 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

61

 

*

Komission direktiivi 2004/115/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston direktiivin 90/642/ETY muuttamisesta siinä vahvistettujen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien osalta ( 1 )

64

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/884/EY:
Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2004 alueiden komitean itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä

72

 

 

Komissio

 

*

2004/885/EY:
Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 30/2004, tehty 2 päivänä joulukuuta 2004, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten merkitsemisestä televiestintälaitteita koskevaan alakohtaiseen liitteeseen

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top