EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:370:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 370, 17. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 370

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
17. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2143/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 74/2004 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2144/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2145/2004, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 41. kerran

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2146/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen Islannista peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2005

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2147/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2148/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen lisäaineiden pysyvästä ja väliaikaisesta hyväksymisestä sekä jo hyväksyttyjen rehun lisäaineiden uusien käyttötapojen hyväksymisestä ( 1 )

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2149/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2005 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön

34

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2150/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2005 tiettyjen tavaroiden tuonnille Turkista Euroopan yhteisöön

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2151/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2005 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön

38

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2152/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, kolmansista maista Espanjaan tuotavan durran tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 238/2004 kumoamisesta

40

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2153/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

41

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2154/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2155/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

52

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2156/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

54

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2157/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

55

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2158/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

57

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2159/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

60

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2160/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1210/2004 markkinointivuodeksi 2004/2005 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

62

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2161/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

64

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2162/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

68

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2163/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1565/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

69

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/859/EY:
Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona
 ( 1 )

70

Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus

72

 

*

2004/860/EY:
Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

78

 

*

2004/861/EY:
Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, Bosnia ja Hertsegovinalle myönnettävästä makrotaloudellisesta lisärahoitusavusta tehdyn päätöksen 2002/883/EY muuttamisesta

80

 

*

2004/862/EY:
Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Serbia ja Montenegrolle ja makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jugoslavian liittotasavallalle tehdyn päätöksen 2002/882/EY muuttamisesta

81

 

 

Komissio

 

*

2004/863/EY:
Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2004, tiettyjen jäsenvaltioiden vuodeksi 2005 esittämien TSE:iden hävittämis- ja valvontaohjelmien hyväksymisestä ja yhteisön rahoitusosuuden vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4603)

82

 

*

2004/864/EY:
Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2004, neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean uudistamisesta tehdyn päätöksen 1999/478/EY muuttamisesta

91

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2003/452/EY, tehty 26 päivänä toukokuuta 2003, Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi ( EUVL L 152, 20.6.2003 )

92

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top