Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:369:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 369, 16. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 369

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
16. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2132/2004, annettu 6 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja yhteisön tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2005 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2133/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat heidän ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat sekä tämän vuoksi tapahtuvasta Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräysten ja yhteisen käsikirjan muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2134/2004, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2135/2004, annettu 14 päivänä joulukuuta 2004, Puolan lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen lopettamisesta

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2136/2004, annettu 14 päivänä joulukuuta 2004, uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 liitteen II muuttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2137/2004, annettu 14 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2138/2004, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 14/2004 muuttamisesta Kanariansaarten maidon ja kerman alustavan hankintataseen osalta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2139/2004, annettu 8 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 mukauttamisesta ja täytäntöönpanosta sekä komission päätöksen 2000/115/EY muuttamisesta maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruiden järjestämiseksi vuosina 2005 ja 2007

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2140/2004, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1245/2004 muuttamisesta kalastuslisenssihakemusten osalta Grönlannin talousvyöhykkeeseen kuuluvilla vesillä

49

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2141/2004, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, tuotannon uudelleenarvioidun määrän määrittämisestä markkinointivuodeksi 2004/2005 ja siitä johtuvan kohdehinnan uuden väliaikaisen alennuksen määrittämisestä

53

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2142/2004, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, elokuun 16 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

55

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/853/EY:
Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, luvan antamisesta Ranskan tasavallalle ja Italian tasavallalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 3 artiklan 1 kohdasta poikkeavaa toimenpidettä

58

 

*

2004/854/EY:
Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, luvan antamisesta Espanjan kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 11 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen 2001/865/EY muuttamisesta

60

 

*

2004/855/EY:
Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 6 ja 17 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista tehdyn päätöksen 98/198/EY 3 artiklan muuttamisesta

61

 

*

2004/856/EY:
Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, luvan antamisesta Ranskan tasavallalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 11 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen 2000/746/EY muuttamisesta

63

 

 

Komissio

 

*

2004/857/EY:
Komission päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2004, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat lihavalmisteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 97/222/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/EY:
Komission päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2004, kansanterveysalalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanoviraston ”kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirasto” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top