Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:367:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 367, 14. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 367

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
14. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2116/2004, annettu 2 päivänä joulukuuta 2004, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2201/2003 muuttamisesta Pyhän istuimen kanssa tehtyjen sopimusten osalta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2117/2004, annettu 7 päivänä joulukuuta 2004, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan, läpimitaltaan yli 80 millimetrin kappaleina olevan kivihiilikoksin tuonnissa komission päätöksellä N:o 2730/2000/EHTY käyttöön otetun polkumyyntitullin suspension jatkamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2118/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2119/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, tarjouskilpailun nro 53/2004 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2120/2004, annettu 10 päivänä joulukuuta 2004, viinialan tarkastusten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2729/2000 muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2121/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, metsäpalojen torjunnasta yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2158/92 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1727/1999 ja tietyistä yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3528/86 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2278/1999 muuttamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2122/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, niiden määrien vahvistamisesta, joita varten voidaan jättää tuontitodistushakemuksia 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana asetuksessa (EY) N:o 1279/98 Bulgarialle ja Romanialle säädetyissä naudanlihan tariffikiintiöissä

21

 

*

Komission direktiivi 2004/112/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen ( 1 )

23

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/846/EY:
Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Proxima/2/2004, tehty 30 päivänä marraskuuta 2004, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation EUPOL Proximan johtajan nimittämisestä

29

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2004/847/YUTP, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, integroitua poliisiyksikköä koskevasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta Kinshasassa (Kongon demokraattinen tasavalta) (EUPOL ”Kinshasa”)

30

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2004/848/YUTP, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/661/YUTP muuttamisesta

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top