EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:365:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 365, 10. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 365

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
10. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2096/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2097/2004, annettu 8 päivänä joulukuuta 2004, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2098/2004, annettu 8 päivänä joulukuuta 2004, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2099/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, melassin 10 päivänä joulukuuta 2004 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2100/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2101/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 14. osittaista tarjouskilpailua varten

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2102/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, muna-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Italiassa

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2103/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, eräitä läntisten vesialueiden ja Itämeren kalastuksia koskevien tietojen toimittamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2104/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 639/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2105/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2106/2004, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1565/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

23

 

*

Komission direktiivi 2004/110/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kuudennen kerran ( 1 )

24

 

*

Komission direktiivi 2004/111/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen viidennen kerran ( 1 )

25

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2004/844/EY:
Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 2004, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY mukaisen vakiolomakkeen laatimisesta oikeusapuhakemuksia varten (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4285)

27

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top