Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:359:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 359, 04. joulukuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 359

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
4. joulukuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2073/2004, annettu 16 päivänä marraskuuta 2004, hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2074/2004, annettu 29 päivänä marraskuuta 2004, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2075/2004, annettu 3 päivänä joulukuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2076/2004, annettu 3 päivänä joulukuuta 2004, lannoitteista annetun asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteen I mukauttamisesta ensimmäisen kerran (EDDHSA ja kaksoissuperfosfaatti) ( 1 )

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2077/2004, annettu 3 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta prosessireagenssien käytön osalta

28

 

*

Neuvoston direktiivi 2004/106/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2004, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen, tiettyjen valmisteverojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annetun direktiivin 77/799/ETY sekä valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta

30

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/828/EY:
Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä marraskuuta 2004, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä ja sen liitteenä olevan yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta

32

Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välinen Sopimus säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä

33

Yhteisymmärryspöytäkirja

46

 

*

2004/829/EY:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2004, alueiden komitean espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä

54

 

 

Komissio

 

*

2004/830/EY:
Komission päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 2004, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Intiasta peräisin olevien laajavaikutteisten antibioottien tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2164/98 nopeutetun tarkastelun päättämisestä

55

 

*

2004/831/EY:
Komission päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2003/526/EY muuttamisesta Saksan Nordrhein-Westfalenissa ja Slovakiassa sovellettavien klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4506)
 ( 1 )

61

 

*

2004/832/EY:
Komission päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi Vosgesin pohjoisosassa Ranskassa (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4538)
 ( 1 )

62

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2004/833/YUTP, tehty 2 päivänä joulukuuta 2004, yhteisen toiminnan 2002/589/YUTP täytäntöönpanosta ja Euroopan unionin tuesta Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisölle pienaseita koskevan moratorion yhteydessä

65

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top