Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:317:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 317, 16. lokakuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 317

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
16. lokakuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY, EURATOM) N:o 1785/2004, annettu 5 päivänä lokakuuta 2004, niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, 1 päivästä tammikuuta 2004 sovellettavista korjauskertoimista

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1786/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, tiettyjen tavaroiden ja palvelujen Libyaan toimittamisen estämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 3274/93 kumoamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1787/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1788/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 150. erityisessä tarjouskilpailussa

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1789/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 150. erityisessä tarjouskilpailussa

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1790/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 69. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1791/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 322. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1792/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 6. yksittäistä tarjouskilpailua varten

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1793/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 5. yksittäistä tarjouskilpailua varten

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1794/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, tiettyjen sitrushedelmien tuottajille markkinointivuonna 2004/2005 maksettavien tukimäärien alentamisesta eräissä jäsenvaltioissa tapahtuneen jalostuskynnyksen ylittymisen vuoksi

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1795/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Algeriasta peräisin olevan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1995/2000 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1796/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 14/2004 muuttamisesta ja oikaisemisesta Ranskan merentakaisten departementtien vilja-alan ja hedelmä- ja vihannesjalostealan sekä Madeiran kasviöljy-, hedelmä- ja vihannesjaloste-, maito- ja maitotuote- sekä sianliha-alan alustavan hankintataseen osalta

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1797/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen lopettamisesta

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1798/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2004 ja 28 päivän helmikuuta 2005 väliseksi vuosineljännekseksi

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1799/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, elokuun 16 päivänä lokakuuta 2004 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

34

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1800/2004, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen ”Cycostat 66G” käytön hyväksymisestä rehuissa kymmeneksi vuodeksi ( 1 )

37

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2004/698/YUTP, 14 päivältä lokakuuta 2004, Libyaan kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden poistamisesta

40

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top