EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:316:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 316, 15. lokakuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 316

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
15. lokakuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1769/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, niiden tilitietojen muodosta ja sisällöstä, jotka jäsenvaltioiden on pidettävä komission saatavilla EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä sekä valvonta- ja ennustetarkoituksia varten, annetun asetuksen (EY) N:o 2390/1999 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1770/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

54

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1771/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, melassin 15 päivänä lokakuuta 2004 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

56

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1772/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

58

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1773/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 9. osittaista tarjouskilpailua varten

60

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1774/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

61

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1775/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, sokerialan tuotantomaksumäärien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2003/2004

64

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1776/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, sokerinvalmistajien sokerijuurikkaan myyjille B-maksun enimmäismäärän ja B-maksun välisen erotuksen vuoksi maksaman määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2003/2004

65

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1777/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2342/1999 mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

66

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1778/2004, annettu 13 päivänä lokakuuta 2004, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen lopettamisesta

72

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1779/2004, annettu 13 päivänä lokakuuta 2004, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen lopettamisesta

73

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1780/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

74

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1781/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

82

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1782/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

84

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1783/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

85

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1784/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1565/2004 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

86

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2004/695/EY:
Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2004, yhteisön rahoitukseen oikeutettuja eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmia ja zoonoosien torjuntaan tarkoitettuja tarkastusohjelmia koskevista luetteloista vuodeksi 2005 (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4010)

87

 

*

2004/696/EY:
Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2004, yhteisön rahoitusta saavien TSE:n hävittämis- ja valvontaohjelmien luettelosta vuodeksi 2005 (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4011)

91

 

*

2004/697/EY:
Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2004, eräistä lampaiden bluetongue-taudin vastaisista suojatoimenpiteistä Espanjassa (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4055)
 ( 1 )

96

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top