EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:315:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 315, 14. lokakuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 315

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
14. lokakuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1762/2004, annettu 24 päivänä syyskuuta 2004, tiettyjen terästuotteiden vientiä Moldovan tasavallasta Euroopan yhteisöön koskevan ilman määrällisiä rajoituksia olevan kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän hallinnoinnista

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1763/2004, annettu 11 päivänä lokakuuta 2004, tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1764/2004, annettu 13 päivänä lokakuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1765/2004, annettu 13 päivänä lokakuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2076/2002 muuttamisesta liitteessä II lueteltujen tehoaineiden käytön jatkamisen osalta ( 1 )

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1766/2004, annettu 13 päivänä lokakuuta 2004, siirtymävaiheen toimenpiteistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 soveltamiseksi vuonna 2004 yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän osalta Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa annetun asetuksen (EY) N:o 2199/2003 muuttamisesta

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1767/2004, annettu 13 päivänä lokakuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2318/2001 muuttamisesta kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajajärjestöjen hyväksynnän osalta

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1768/2004, annettu 13 päivänä lokakuuta 2004, maataloustuotteiden interventio-ostoihin sovellettavien arvonvähennyskertoimien vahvistamisesta varainhoitovuodeksi 2005

30

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/692/EY:
Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2004, kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän perustamista ilman määrällisiä rajoituksia tiettyjen terästuotteiden viennille Moldovan tasavallasta Euroopan yhteisöön koskevan Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

32

Kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän perustamista ilman määrällisiä rajoituksia tiettyjen terästuotteiden viennille Moldovan tasavallasta Euroopan yhteisöön koskeva Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty Sopimus

33

 

 

Komissio

 

*

2004/693/EY:
Komission päätös, tehty 8 päivänä lokakuuta 2004, päätöksen 2004/233/EY muuttamisesta eräille kotieläiminä pidetyille lihansyöjille annettavien raivotautirokotteiden tehokkuustarkastuksia tekemään valtuutettujen laboratorioiden luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3686)
 ( 1 )

47

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2004/694/YUTP, 11 päivältä lokakuuta 2004, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä

52

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1761/2004, annettu 12 päivänä lokakuuta 2004, kukkakaalialan erityistoimenpiteistä ( EUVL L 314, 13.10.2004 )

54

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top