EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:296:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 296, 21. syyskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 296

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
21. syyskuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1644/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1645/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2287/2003 muuttamisesta Grönlannin vesillä olevien villakuoreen kalastusmahdollisuuksien osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1646/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta (1)

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1647/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1648/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, vilja-alalla 21 päivänä syyskuuta 2004 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1649/2004, annettu 20 päivänä syyskuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

15

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/644/EY:Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 2004, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä

16

 

 

Komissio

 

*

2004/645/EY:Komission suositus, tehty 16 päivänä syyskuuta 2004, Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan kansallisen matkailuhallinnon välillä tehdyn Kiinan kansantasavallasta tulevien matkailijaryhmien viisumiasioita ja niihin liittyviä seikkoja koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpanemisesta jäsenvaltioiden konsulaattien puolesta (ADS) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2886)

23

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top