EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:261:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 261, 06. elokuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 261

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
6. elokuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1385/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen terästuotteiden vientiä Kazakstanin tasavallasta Euroopan yhteisöön koskevan ilman määrällisiä rajoituksia olevan kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän hallinnoinnista ( 1 )

1

 

*

Neuvoston direktiivi 2004/80/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rikoksen uhreille maksettavista korvauksista

15

 

*

Neuvoston direktiivi 2003/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi

19

 

*

Neuvoston direktiivi 2004/82/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista

24

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/573/EY:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisten lentojen järjestämisestä henkilökohtaisen maastapoistamispäätöksen saaneiden kolmansien maiden kansalaisten poistamiseksi kahden tai useamman jäsenvaltion alueelta

28

 

*

2004/574/EY:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen käsikirjan muuttamisesta

36

 

*

2004/575/EY:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteistyötä alusten aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemiseksi ja Välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteissa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta Välimeren suojelua pilaantumiselta koskevaan Barcelonan yleissopimukseen

40

Yhteistyötä alusten aiheuttaman välimeren pilaantumisen ehkäisemiseksi ja välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteessa koskevapöytäkirja

41

 

*

2004/576/EY:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, — Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

47

 

*

2004/577/EY:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän perustamista ilman määrällisiä rajoituksia tiettyjen terästuotteiden viennille Kazakstanin tasavallasta Euroopan yhteisöön koskevan Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

48

Kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän perustamista ilman määrällisiä rajoituksia tiettyjen terästuotteiden viennille Kazakstanin tasavallasta Euroopan yhteisöön koskeva Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehtysopimus

49

 

*

2004/578/EY:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, — Euroopan yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön välisen puitesopimuksen tekemisestä

63

PuitesopimusEuroopan yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön välillä

64

 

*

2004/579/EY:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

69

 

*

2004/580/EY:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Albanialle ja päätöksen 1999/282/EY kumoamisesta

116

 

*

2004/581/EY:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, ulkoisilla rajanylityspaikoilla käytettävissä opasteissa käytettävien vähimmäismerkintöjen määrittämisestä

119

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

*

2004/582/EY:
Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004, — Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista

125

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top