EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:241:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 241, 13. heinäkuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 241

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
13. heinäkuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1272/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1273/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, tiettyjen peltokasvien viimeisen kylvöpäivän siirtämisestä tietyillä yhteisön alueilla markkinointivuonna 2004/2005

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1274/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, Slovakian kansallisista varmuusvarastoista tulevan enintään 25 000 tonnin vehnämäärän ja 10 000 tonnin maissimäärän myyntiin saattamista koskevista siirtymätoimenpiteistä

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1275/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, riisin vientiä Réunioniin koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2692/89 muuttamisesta paddy- eli raakariisin interventiohinnan erotukseen markkinointivuoden lopussa sovellettavan tuen määrän korjauksen osalta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1276/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan vuosien 1998 ja 1999 sadon riisin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla annetun asetuksen (EY) N:o 204/2004 muuttamisesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1277/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 37. kerran

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1278/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, Belgian lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen lopettamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1279/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1226/2004 vahvistettujen sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1280/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1171/2004 vahvistettujen siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1281/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrän muuttamisesta

19

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/544/EY:
Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2004, eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana tehdyn tarkistetun eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta

21

European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

22

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

44

 

 

Komissio

 

*

2004/545/EY:
Komission päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 2004, 79 GHz:n taajuusalueen yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2591)
 ( 1 )

66

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

2004/546/EY:
Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2004, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta Euroopan unionin ulkopuolisten maiden keskuspankeille, Euroopan unionin ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EKP/2004/13)

68

 

 

 

*

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top