EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:236:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 236, 07. heinäkuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 236

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
7. heinäkuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1242/2004, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2004, poikkeusten myöntämisestä uusille jäsenvaltioille eräistä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 säännöksistä, jotka liittyvät kalastuslaivastojen viitetasoihin

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1243/2004, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1244/2004, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta varastointivuonna 2004/2005

5

 

*

Neuvoston direktiivi 2004/85/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/54/EY muuttamisesta tiettyjen säännösten Viroon soveltamisen osalta

10

 

*

Komission direktiivi 2004/86/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2004, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista annetun neuvoston direktiivin 93/93/ETY muuttamisesta tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi ( 1 )

12

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/536/EY:
Valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuneen neuvoston päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2004, sen henkilön nimeämisestä, jonka se aikoo nimittää komission puheenjohtajaksi

15

 

*

2004/537/EY, Euratom:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2004, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin nimittämisestä

16

 

*

2004/538/EY, Euratom:
Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2004, Euroopan unionin neuvoston varapääsihteerin nimittämisestä

17

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1165/2004, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2004, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Anchois de Collioure, Melon du Quercy ja Salame d'oca di Mortara) ( EUVL L 224, 25.6.2004 )

18

 

*

Oikaistaan oikaisu komission direktiiviin 2004/73/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran ( EUVL L 216, 16.6.2004 )

18

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top