Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:231:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 231, 30. kesäkuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 231

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
30. kesäkuu 2004


Sisältö

 

Sivu

 

*

Huomautus lukijalle

1

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 814/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1538/91 mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EUVL L 153, 30.4.2004)

3

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 815/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 174/1999 mukaista maidon ja maitotuotteiden vientiä koskevista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EUVL L 153, 30.4.2004)

14

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 816/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2707/2000 muuttamisesta (EUVL L 153, 30.4.2004)

16

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 817/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 153, 30.4.2004)

24

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 818/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2295/2003 mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EUVL L 153, 30.4.2004)

56

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 819/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, huutokauppojen avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä (EUVL L 153, 30.4.2004)

61

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 820/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2287/2003 muuttamisesta mustakitaturskan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä alueilla (EUVL L 153, 30.4.2004)

65

 

*

Oikaistaan komission direktiivi 2004/78/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lämmityslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/56/EY ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (EUVL L 153, 30.4.2004)

69

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top