EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:230:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 230, 30. kesäkuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 230

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
30. kesäkuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1196/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1197/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkuussa 2004 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 593/2004 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1198/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, kesäkuussa 2004 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1199/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkussa 2004 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 2497/96 mukaisesti

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1200/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, tarjouskilpailun N:o 52/2004 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1201/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, Bulgariasta tai Romaniasta peräisin olevia enintään 80 kilogrammaa painavia vasikoita koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi)

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1202/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, lihotettaviksi tarkoitettuja nuoria urospuolisia nautaeläimiä koskevan tuontikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana)

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1203/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi)

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1204/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, Bulgariasta ja Romaniasta peräisin olevia vähintään 80 ja enintään 300 kilogrammaa painavia eläviä nautaeläimiä koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi)

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1205/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat ja persikat)

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1206/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 välisenä aikana

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1207/2004, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2004, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

52

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

*

2004/524/EY, Euratom:
Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2004, yhden tuomarin nimittämisestä Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen

55

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

2004/525/EY:
Euroopan keskuspankin päätös, tehty 3 päivänä kesäkuuta 2004, petosten, lahjonnan ja Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EKP/2004/11)

56

 

*

2004/526/EY:
Euroopan keskuspankin päätös, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2004, Euroopan keskuspankin yleisneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/12)

61

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1166/2004, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta ( EUVL L 224, 25.6.2004 )

64

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top