Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:212:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 212, 12. kesäkuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 212

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
12. kesäkuu 2004


Sisältö

 

Huomautus lukijoille

Sivu

 

*

Huomautus lukijalle

1

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/467/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Kyprosta ja Viroa koskevista siirtymätoimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisen eläimistä saatavien sivutuotteiden paikalla polttamisen tai hautaamisen osalta ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

3

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/468/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Viron ja Unkarin soveltamien siirtymätoimenpiteiden vahvistamisesta jätevettä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti käsiteltäessä kerätyn aineksen osalta ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

5

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/469/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2001/881/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien luettelon osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

7

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/470/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävää väliaikaista referenssimenetelmää koskevista ohjeista ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

28

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/471/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen maitoalan laitosten poistamisesta niiden laitosten luettelosta, joiden sallitaan jalostaa EU:n vaatimukset täyttävää ja täyttämätöntä maitoa siirtymäajan aikana Puolassa ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

31

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/472/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen laitosten poistamisesta niiden laitosten luettelosta, joille on Latviassa, Liettuassa ja Unkarissa myönnetty siirtymäaika ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

34

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/473/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen IX lisäyksen B muuttamisesta Liettuan tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

39

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/474/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen laitosten poistamisesta niiden laitosten luettelosta, joille on myönnetty siirtymäaika Puolassa ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

44

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/475/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteestä tiettyjen liha- ja maitoalan laitosten tukemiseksi Sloveniassa ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

47

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/476/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksen B muuttamisesta tiettyjen eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien Latvian laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

50

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/477/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2002/459/EY mukauttamisesta Traces-tietojärjestelmän yksiköitä koskevaan luetteloon tehtävien lisäysten osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

53

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/478/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kriisinhallinnan yleissuunnitelman hyväksymisestä elintarvikkeiden ja rehujen alalla ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

60

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/479/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymäkauden toimenpiteistä eräiden uusissa jäsenvaltioissa sijaitsevien jäämiä tutkivien kansallisten vertailulaboratorioiden osalta ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

69

 

*

Oikaistaan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan sekakomitean päätös N:o 1/2004 (2004/480/EY), tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004, sopimuksen liitteen 11 lisäyksen 5 muuttamisesta ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

72

 

*

Oikaistaan päätös N:o 195 (2004/481/EY), tehty 23 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan yhdenmukaisesta soveltamisesta raskauteen ja synnytykseen liittyvässä sairaanhoidossa ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

82

 

*

Oikaistaan päätös N:o 196 (2004/482/EY), tehty 23 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisesta dialyysissä ja happiterapiassa olevien henkilöiden osalta ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

83

 

*

Oikaistaan päätös 2004/483/EY, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen välisessä nimitysten vastavuoroista tunnustamista ja suojaa tislattujen alkoholijuomien alalla koskevassa sopimuksessa olevaan liitteeseen I laajentumisen vuoksi tehtävistä muutoksista ( EUVL L 160, 30.4.2004 )

85

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top