EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:202:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 202, 07. kesäkuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 202

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
7. kesäkuu 2004


Sisältö

 

Oikaisuja

Sivu

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/452/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

1

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/453/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivin 91/67/ETY täytäntöönpanosta vesiviljeltyjen eläinten eräiden tautien vastaisten toimenpiteiden osalta ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

4

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/454/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta, viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista tehdyn päätöksen 2003/858/EY liitteiden I, II ja III muuttamisesta ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

20

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/455/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta siltä osin kuin se koskee tiettyjen haaskalintujen ruokintaa tietyllä luokkaan 1 kuuluvalla aineksella tehdyn päätöksen 2003/322/EY mukauttamisesta Kyproksen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

31

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/456/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2002/613/EY muuttamisesta Kanadassa sijaitsevien hyväksyttyjen sikojen keinosiemennysasemien osalta ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

33

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/457/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

35

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/458/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

39

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/459/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteestä tiettyjen maitoalan laitosten tukemiseksi Unkarissa ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

55

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/460/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksen A muuttamisesta Latvian tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

58

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/461/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivin 96/62/EY, neuvoston direktiivin 1999/30/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/69/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/3/EY mukaisesti vuosittain annettavien ilmanlaadun arviointia koskevien tietojen ilmoittamiseen käytettävästä lomakkeesta ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

63

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/462/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä X olevan lisäyksen A muuttamisesta Unkarin tiettyjen liha-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvia laitoksia koskevaan luetteloon ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

92

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/463/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevan lisäyksen muuttamisesta Slovakian tiettyjen liha-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvia laitoksia koskevaan luetteloon ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

95

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/464/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteiden hyväksymisestä Latviassa sijaitseville eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelylaitoksille ( EUVL L 156, 30.4.2004 )

98

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top