EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:199:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 199, 07. kesäkuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 199

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
7. kesäkuu 2004


Sisältö

 

Oikaisuja

Sivu

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/379/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2001/471/EY muuttamisesta tietyissä lihankäsittelylaitoksissa suoritettavien bakteriologisten tutkimusten osalta (EUVL L 144, 30.4.2004)

1

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/380/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 97/365/EY muuttamisesta Islannin laitosten sisällyttämiseksi väliaikaisiin luetteloihin kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat lihavalmisteiden tuonnin (EUVL L 144, 30.4.2004)

3

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/381/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 1999/710/EY muuttamisesta Islannin laitosten sisällyttämiseksi väliaikaisiin luetteloihin kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat jauhelihan ja raakalihavalmisteiden tuonnin (EUVL L 144, 30.4.2004)

5

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/382/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä (EUVL L 144, 30.4.2004)

7

 

*

Oikaistaan komission suositus 2004/383/EY, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusjohdannaisten käytöstä arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (yhteissijoitusyrityksissä) (EUVL L 144, 30.4.2004)

24

 

*

Oikaistaan komission suositus 2004/384/EY, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2004, direktiivin 85/611/ETY liitteessä I olevassa C luettelossa säädetyn yksinkertaistetun tarjousesitteen sisällön tietyistä osista (EUVL L 144, 30.4.2004)

30

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/385/EY, tehty 27 päivänä huhtikuuta 2004, Unkarissa toteutettavien maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevien liittymistä edeltävien toimenpiteiden tuen hallinnoinnin siirtämisestä täytäntöönpanovirastoille liittymistä edeltävänä aikana (EUVL L 144, 30.4.2004)

38

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/386/EY, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön taloudellisesta tuesta Maailman eläintautijärjestölle (OIE:lle) OIE:n välitysprosessia varten vuonna 2004 (EUVL L 144, 30.4.2004)

40

 

*

Oikaistaan komission suositus 2004/394/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, seuraavien aineiden riskinarvioinnin tuloksista ja riskien vähentämisen toimintasuunnitelmista: asetonitriili; akryyliamidi; akrylonitriili; akryylihappo; butadieeni; fluorivety; vetyperoksidi; metakryylihappo; metyylimetakrylaatti; tolueeni; triklooribentseeni (EUVL L 144, 30.4.2004)

41

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top