EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:163:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 163, 30. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 163
47. vuosikerta
30. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 887/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 888/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 889/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 140. erityisessä tarjouskilpailussa 11
Komission asetus (EY) N:o 890/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 140. erityisessä tarjouskilpailussa 13
Komission asetus (EY) N:o 891/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 59. erityisen tarjouskilpailun puitteissa 15
Komission asetus (EY) N:o 892/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 312. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 893/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 894/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 895/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 896/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 897/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 898/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa 32
Komission asetus (EY) N:o 899/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa 34
Komission asetus (EY) N:o 900/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, melassin 30 päivästä huhtikuuta 2004 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla 35
Komission asetus (EY) N:o 901/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 902/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 903/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1290/2003 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 26. osittaista tarjouskilpailua varten 42
Komission asetus (EY) N:o 904/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, omenat) 43
*Komission asetus (EY) N:o 905/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2501/2001 liitteiden muuttamisesta 45
*Komission asetus (EY) N:o 906/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1108/70 liitteessä I olevien kirjanpitokaavojen eri kohtiin sisältyvistä eristä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2598/70 espanjan- ja portugalinkielisten versioiden oikaisemisesta 49
*Komission asetus (EY) N:o 907/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin sovellettavien kaupan pitämistä koskevien vaatimusten muuttamisesta tuotteen ulkoasun ja merkintöjen osalta 50
*Komission asetus (EY) N:o 908/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, useiden viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen asetusten mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 56
*Komission asetus (EY) N:o 909/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tukea saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä tehtävien fyysisten tarkastusten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2090/2002 mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 61
*Komission asetus (EY) N:o 910/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, maataloustuotteiden vientimaksujen soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 120/89 mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 63
*Komission asetus (EY) N:o 911/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanosta korvamerkkien, passien ja tilarekisterien osalta (1) 65
*Komission asetus (EY) N:o 912/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollista tuotantoa koskevan yhteisön tietojen keruun aikaansaamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3924/91 täytäntöönpanosta (1) 71
*Komission asetus (EY) N:o 913/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta 73
*Komission asetus (EY) N:o 914/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuonna 2003 yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettyjen banaanien tasaustuen määrän ja vuoden 2004 ennakkojen yksikkökohtaisen määrän vahvistamisesta 77
*Komission asetus (EY) N:o 915/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eräiden maito- ja maitotuotealan asetusten kumoamisesta 79
*Komission asetus (EY) N:o 916/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön laivastopolitiikan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1438/2003 muuttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 81
*Komission asetus (EY) N:o 917/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, mehiläishoitoalalla toteutettavista toimista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 797/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 83
*Komission asetus (EY) N:o 918/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevista siirtymäsäännöksistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 88
*Komission asetus (EY) N:o 919/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien muuttamisesta toimitusjaksolle 2003/2004 90
*Komission asetus (EY) N:o 920/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2419/2001 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2550/2001 mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 92
*Komission asetus (EY) N:o 921/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, asetusten (ETY) N:o 2191/81, (ETY) N:o 429/90 ja (EY) N:o 2571/97 muuttamisesta raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä annetun neuvoston direktiivin 92/46/ETY vaatimusten huomioon ottamiseksi 94
*Komission asetus (EY) N:o 922/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta 96
Komission asetus (EY) N:o 923/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti 97
*Komission asetus (EY) N:o 924/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta 100
Komission asetus (EY) N:o 925/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 102
*Komission asetus (EY) N:o 926/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 105
Komission asetus (EY) N:o 927/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 108
Komission asetus (EY) N:o 928/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 110
Komission asetus (EY) N:o 929/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 112

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi
2004/488/EC
*Euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden hallitusten valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla yhteisellä sopimuksella tehty päätös, tehty 27 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä 113
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top