Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:162:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 162, 30. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 162
47. vuosikerta
30. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 868/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 869/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, eräiden laajasti vaeltavien kalakantojen pyyntiin sovellettavien valvontatoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1936/2001 muuttamisesta 8
*Neuvoston asetus (EY) N:o 870/2004, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2004, maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä koskevasta yhteisön ohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1467/94 kumoamisesta (1) 18
*Neuvoston asetus (EY) N:o 871/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa 29
*Neuvoston asetus (EY) N:o 872/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä 32
*Neuvoston asetus (EY) N:o 873/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta 38
*Komission asetus (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista (1) 40
*Komission asetus (EY) N:o 875/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1362/2000 muuttamisesta Meksikosta peräisin olevien tonnikalafileiden etuustullikiintiön avaamisen osalta 51
*Komission asetus (EY) N:o 876/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen VIII muuttamisesta jalostuslampaiden ja -vuohien kaupan osalta (1) 52
*Komission asetus (EY) N:o 877/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden tuoreiden hedelmien ja vihannesten markkinoilla todettujen hintojen tiedoksi antamisen osalta 54
*Komission asetus (EY) N:o 878/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista, tiettyjä luokkien 1 ja 2 aineksena pidettäviä, teknisiin tarkoituksiin tarkoitettuja eläinperäisiä sivutuotteita koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä (1) 62
*Komission asetus (EY) N:o 879/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, jo hyväksytyn rehun lisäaineen (Saccharomyces cerevisiae) uuden käyttötavan väliaikaisesta hyväksymisestä (1) 65
*Komission asetus (EY) N:o 880/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, beeta-karoteenin ja kantaksantiinin hyväksymisestä ilman määräaikaa ryhmään "väriaineet pigmentit mukaan lukien" kuuluviksi rehun lisäaineiksi (1) 68
*Komission direktiivi 2004/72/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta hyväksyttyjen markkinakäytäntöjen, hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemisen, sisäpiiriluettelojen laatimisen, johtohenkilöiden arvopaperikaupoista ilmoittamisen ja epäilyttävistä arvopaperikaupoista ilmoittamisen osalta […] (1) 70
*Komission direktiivi 2004/77/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, direktiivin 94/54/EY muuttamisesta tiettyjen glysyrritsiinihappoa ja sen ammoniumsuolaa sisältävien elintarvikkeiden merkintöjen osalta (1) 76

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/484/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä syyskuuta 2003, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä 78
Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioonottamiseksi 83
2004/485/EC
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön liittymisestä tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (Kioton yleissopimus) muuttavaan pöytäkirjaan tehdyn päätöksen 2003/231/EY muuttamisesta 113
2004/486/EC
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettua direktiiviä 2002/96/EY koskevien eräiden väliaikaisten poikkeusten myöntämisestä Kyprokselle, Maltalle ja Puolalle 114
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2004/487/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 2004/487/YUTP, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä 116

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2180/2003, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3486/87 muuttamisesta (EUVL L 335, 22.12.2003) 118
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top