EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:161:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 161, 30. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X
L 161
47. vuosikerta
30. huhtikuuta 2004


Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö


SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 855/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella toimiviin yhteisön kalastusaluksiin sovellettavasta Euroopan yhteisön tarkkailijoita koskevasta ohjelmasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3069/95 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 856/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön suorittamiin siirtoihin ja heidän eläkkeisiinsä 1 päivästä toukokuuta 2004 liittyvien korjauskertoimien vahvistamisesta 6
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 857/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin uusissa jäsenvaltioissa sovellettavien korjauskertoimien vahvistamisesta 1 päivästä toukokuuta 2004 11
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 858/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, henkilöstösääntöjen 56 c artiklassa säädettyjen raskaan työn vuoksi suoritettavien korvausten myöntämisen edellytysten ja määrien määrittämisestä 14
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 859/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää säännöllisesti päivystämään joutuville virkamiehille annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 495/77 muuttamisesta 23
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 860/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille annetun asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 muuttamisesta 26
*Neuvoston asetus (EY) N:o 861/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 685/2001 mukauttamisesta liikennealalla Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 29
*Neuvoston asetus (EY) N:o 862/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2888/2000 mukauttamisesta liikennealalla Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi 35
*Neuvoston asetus (EY) N:o 863/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2327/2003 mukauttamisesta liikennealalla Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 44
*Neuvoston asetus (EY) N:o 864/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta ja sen mukauttamisesta Tsekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 48
*Neuvoston asetus (EY) N:o 865/2004, annettu 29.4.2004, oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetuksen (ETY) N:o 827/68 muuttamisesta 97
*Neuvoston asetus (EY) N:o 866/2004, annettu 29.4.2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirjassa nro 10 olevan 2 artiklan mukaisesta järjestelystä 128
*Neuvoston asetus (EY) N:o 867/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2287/2003 muuttamisesta 144

FI


Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top