EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:157:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 157, 30. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X
L 157
47. vuosikerta
30. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö


SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:O 845/2004/EY, TEHTY 29 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2004, EUROOPAN AUDIOVISUAALISESSA OHJELMATUOTANNOSSA TOIMIVIEN AMMATTILAISTEN KOULUTUSOHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA (MEDIA-KOULUTUS) (2001-2005) TEHDYN PÄÄTÖKSEN N:O 163/2001/EY MUUTTAMISESTA 1
*EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:O 846/2004/EY, TEHTY29 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2004, EUROOPPALAISTEN AUDIOVISUAALISTEN TEOSTEN KEHITTÄMISEN, LEVITYKSEN JA MYYNNINEDISTÄMISEN TUKEMISTA KOSKEVAN OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA (MEDIA PLUS -KEHITTÄMINEN, LEVITYS JA MYYNNINEDISTÄMINEN) (2001-2005) TEHDYN NEUVOSTON PÄÄTÖKSEN 2000/821/EY MUUTTAMISESTA 4
*EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:O 847/2004, ANNETTU 29 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2004, JÄSENVALTIOIDEN JA KOLMANSIEN MAIDEN VÄLISTEN LENTOLIIKENNESOPIMUSTEN NEUVOTTELEMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 7
*EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:O 848/2004/EY, TEHTY 29 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2004, YHTEISÖN TOIMINTAOHJELMAN PERUSTAMISESTA MIESTEN JA NAISTEN TASA-ARVON ALALLA TOIMIVIEN EUROOPPALAISTEN JÄRJESTÖJEN TOIMINNAN EDISTÄMISEKSI 18
*EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/41/EY, ANNETTU 21 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2004, IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN TIETTYJEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN TUOTANTOA JA MARKKINOILLE SAATTAMISTA KOSKEVISTA ELINTARVIKEHYGIENIA- JA TERVEYSSÄÄNNÖISTÄ ANNETTUJEN TIETTYJEN DIREKTIIVIEN KUMOAMISESTA SEKÄ NEUVOSTON DIREKTIIVIEN 89/662/ETY JA 92/118/ETY JA NEUVOSTON PÄÄTÖKSEN 95/408/EY MUUTTAMISESTA 33
*EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/48/EY, ANNETTU 29 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2004, TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN NOUDATTAMISEN VARMISTAMISESTA (1) 45
*NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/74/EY, ANNETTU 29 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2004, DIREKTIIVIN 2003/96/EY MUUTTAMISESTA TIETTYJEN JÄSENVALTIOIDEN MAHDOLLISUUDEN OSALTA SOVELTAA VÄLIAIKAISIA VEROVAPAUTUKSIA TAI VERONALENNUKSIA ENERGIATUOTTEISIIN JA SÄHKÖÖN 87
*NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/75/EY, ANNETTU 29.4.2004, DIREKTIIVIN 2003/96/EY MUUTTAMISESTA SILTÄ OSIN KUIN SE KOSKEE KYPROKSEN MAHDOLLISUUTTA SOVELTAA VÄLIAIKAISIA VEROVAPAUTUKSIA TAI VERONALENNUKSIA ENERGIATUOTTEISIIN JA SÄHKÖÖN 100
*NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/76/EY, ANNETTU 29.4.2004, DIREKTIIVIN 2003/49/EY MUUTTAMISESTA KOSKIEN TIETTYJEN JÄSENVALTIOIDEN MAHDOLLISUUTTA SOVELTAA SIIRTYMÄKAUSIA ERI JÄSENVALTIOISSA SIJAITSEVIEN LÄHIYHTIÖIDEN VÄLISIIN KORKO- JA ROJALTIMAKSUIHlN SOVELLETTAVAN YHTEISEN VEROTUSJÄRJESTELMÄN OSALTA 106

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
*2004/465/EYNEUVOSTON PÄÄTÖS TEHTY 29.4.2004 YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDESTA JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTAOHJELMILLE 114
*2004/466/CENEUVOSTON PÄÄTÖS, TEHTY 29.4.2004, YHTEISEN KÄSIKIRJAN MUUTTAMISESTA MÄÄRÄYKSEN SISÄLLYTTÄMISEKSI AIKUISEN KANSSA MATKUSTAVIA ALAIKÄISIÄ KOSKEVISTA KOHDENNETUISTA RAJATARKASTUKSISTA 136
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI


Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top