EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:156:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 156, 30. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X
L 156
47. vuosikerta
30. huhtikuuta 2004


Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö


SisältöII Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
*2004/452/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1664) (1) 1
*2004/453/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivin 91/67/ETY täytäntöönpanosta vesiviljeltyjen eläinten eräiden tautien vastaisten toimenpiteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1679) (1) 5
*2004/454/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista tehdyn päätöksen 2003/858/EY liitteiden I, II ja III muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1680) (1) 27
*2004/455/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta siltä osin kuin se koskee tiettyjen haaskalintujen ruokintaa tietyllä luokkaan l kuuluvalla aineksella tehdyn päätöksen 2003/322/EY mukauttamisesta Kyproksen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1682) (1) 39
*2004/456/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2002/613/EY muuttamisesta Kanadassa sijaitsevien hyväksyttyjen sikojen keinosiemennysasemien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1687) (1) 42
*2004/457/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1706) 45
*2004/458/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1709) (1) 52
*2004/459/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteestä tiettyjen maitoalan laitosten tukemiseksi Unkarissa (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1711) (1) 69
*2004/460/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen VIII lisäyksen A muuttamisesta Latvian tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luetteloon (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1712) (1) 73
*2004/461/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivin 96/62/EY, neuvoston direktiivin 1999/30/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/69/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/3/EY mukaisesti vuosittain annettavien ilmanlaadun arviointia koskevien tietojen ilmoittamiseen käytettävästä lomakkeesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1714) (1) 79
*2004/462/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä X olevan lisäyksen A muuttamisesta Unkarin tiettyjen liha-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvia laitoksia koskevaan luetteloon (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1715) (1) 128
*2004/463/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevan lisäyksen muuttamisesta Slovakian tiettyjen liha-alan laitosten sisällyttämiseksi siirtymäajan piiriin kuuluvia laitoksia koskevaan luetteloon (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1730) (1) 131
*2004/464/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteiden hyväksymisestä Latviassa sijaitseville eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelylaitoksille (tiedoksiannettu numerotta K(2004) 1739) (1) 134
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI


Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top