Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:153:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 153, 30. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X
L 153
47. vuosikerta
30. huhtikuuta 2004


Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö


SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*KOMISSION ASETUS (EY) N:o 814/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1538/91 mukauttamisesta T?ekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 1
*KOMISSION ASETUS (EY) N:o 815/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 174/1999 mukaista maidon ja maitotuotteiden vientiä koskevista siirtymätoimenpiteistä T?ekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 17
*KOMISSION ASETUS (EY) N:o 816/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2707/2000 muuttamisesta 19
*KOMISSION ASETUS (EY) N:o 817/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 31
*KOMISSION ASETUS (EY) N:o 818/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2295/2003 mukauttamisesta T?ekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 83
*KOMISSION ASETUS (EY) N:o 819/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, huutokauppojen avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä 91
*KOMISSION ASETUS (EY) N:o 820/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2287/2003 muuttamisesta mustakitaturskan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä alueilla 96
*KOMISSION DIREKTIIVI 2004/78/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lämmityslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/56/EY ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (ETAn kannalta merkityksellinen teksti) 101
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top