EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:144:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 144, 30. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X
L 144
47. vuosikerta
30. huhtikuuta 2004


Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö


SisältöII Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
*2004/379/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2001/471/EY muuttamisesta tietyissä lihankäsittelylaitoksissa suoritettavien bakteriologisten tutkimusten osalta (1)(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1519) 1
*2004/380/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 97/365/EY muuttamisesta Islannin laitosten sisällyttämiseksi väliaikaisiin luetteloihin kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat lihavalmisteiden tuonnin (1)(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1520) 5
*2004/381/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 1999/710/EY muuttamisesta Islannin laitosten sisällyttämiseksi väliaikaisiin luetteloihin kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat jauhelihan ja raakalihavalmisteiden tuonnin (1)(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1521) 8
*2004/382/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä (1) 12
*2004/383/EY: Komission suositus, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusjohdannaisten käytöstä arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (yhteissijoitusyrityksissä) (1)(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1541/1) 34
*2004/384/EY: Komission suositus, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2004, direktiivin 85/611/ETY liitteessä I olevassa C luettelossa säädetyn yksinkertaistetun tarjousesitteen sisällön tietyistä osista (1)(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1541/2) 44
*2004/385/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä huhtikuuta 2004, Unkarissa toteutettavien maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevien liittymistä edeltävien toimenpiteiden tuen hallinnoinnin siirtämisestä täytäntöönpanovirastoille liittymistä edeltävänä aikana 59
*2004/386/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön taloudellisesta tuesta Maailman eläintautijärjestölle (OIE:lle) OIE:n välitysprosessia varten vuonna 2004 (1) 63
*2004/387/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen välisessä nimitysten vastavuoroista tunnustamista ja suojaa tislattujen alkoholijuomien alalla koskevassa sopimuksessa olevaan liitteeseen I laajentumisen vuoksi tehtävistä muutoksista 65
*2004/394/EY: Komission suositus, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, seuraavien aineiden riskinarvioinnin tuloksista ja riskien vähentämisen toimintasuunnitelmista: asetonitriili; akryyliamidi; akrylonitriili; akryylihappo; butadieeni; fluorivety; vetyperoksidi; metakryylihappo; metyylimetakrylaatti; tolueeni; triklooribentseeni (1)(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1446) 75
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI


Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top