Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:116:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 116, 22. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 116
47. vuosikerta
22. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 736/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 737/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien muuttamisesta toimitusjaksolle 2003/2004 3
*Komission asetus (EY) N:o 738/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Peras de Rincón de Soto ja Brioche vendéenne) 5
*Komission asetus (EY) N:o 739/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3950/92 3 artiklassa tarkoitettujen kokonaismäärien mukauttamisesta 7
*Komission asetus (EY) N:o 740/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa siirtymäaikana toteutettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 141/2004 muuttamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 741/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksella (EY) N:o 308/2004 uudelleen jaetuista, tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavista yhteisön määrällisistä kiintiöistä tuojille myönnettävien määrien vahvistamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 742/2004, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 743/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tuontitullien muuttamisesta riisialalla 23
Komission asetus (EY) N:o 744/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 745/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, huhtikuussa 2004 jätettyjen, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 28

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/369/EC
*Euroopan unioni—Meksiko-yhteisneuvoston päätös N:o 1/2004, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, EU—Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteessä II lueteltujen tiettyjen tuotteiden tullien poistamisen nopeuttamisesta 29
Komissio
2004/370/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä huhtikuuta 2004, Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1340) 32
2004/371/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä huhtikuuta 2004, rehukasveina käytettäviksi tarkoitettujen siemenseosten markkinoille saattamisen ehdoista (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1429) (1) 39
EUROOPAN TALOUSALUE
ETA:n sekakomitea
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 1/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 40
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 2/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) ja liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta 42
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 3/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 44
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 4/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 46
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 5/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 48
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 6/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 50
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 7/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen V (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus) muuttamisesta 52
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 8/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta 54
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 9/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XI (Telepalvelut) ja pöytäkirjan 37 muuttamisesta 56
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 10/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XI (Telepalvelut) ja pöytäkirjan 37 muuttamisesta 58
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 11/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen), liitteen X (Audiovisuaaliset palvelut) ja liitteen XI (Telepalvelut) muuttamisesta 60
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 12/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta 63
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 13/2004, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta 65
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 14/2004, annettu 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta 66
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 15/2004, annettu 6 päivänä helmikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) muuttamisesta 68
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top