EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:113:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 113, 20. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 113
47. vuosikerta
20. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 727/2004, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 728/2004, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 3
*Komission asetus (EY) N:o 729/2004, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 5
*Komission asetus (EY) N:o 730/2004, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2004, kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/82 mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 8
*Komission direktiivi 2004/43/EY, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, direktiivin 98/53/EY ja direktiivin 2002/26/EY muuttamisesta imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen elintarvikkeiden aflatoksiini- ja okratoksiini A -pitoisuuksien virallista tarkastusta varten toteutettavien näytteenotto- ja määritysmenetelmien osalta (1) 14
*Komission direktiivi 2004/44/EY, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, näytteenotto- ja analyysimenetelmistä elintarvikkeiden dioksiinipitoisuuksien virallista tarkastusta ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien määrittämistä varten annetun direktiivin 2002/69/EY muuttamisesta (1) 17
*Komission direktiivi 2004/45/EY, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 96/77/EY muuttamisesta (1) 19
*Komission direktiivi 2004/47/EY, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2004, direktiivin 95/45/EY muuttamisesta karotenoidien (E 160 a (i)) ja beta-karoteenin (E 160 a (ii)) osalta (1) 24

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/357/EC
*Komission päätös, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 1999/217/EY muuttamisesta aromiaineluettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1273) (1) 28
2004/358/EC
*Komission suositus, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen eurooppalaisen mallin käyttämisestä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY mukaisesti myönnetyissä toimiluvissa (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1279) 37
2004/359/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2004, sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua, tehdyn päätöksen 97/296/EY muuttamisesta Romanian ja Zimbabwen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1304) (1) 45
2004/360/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2004, Zimbabwesta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1328) (1) 48
2004/361/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2004, Romaniasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1330) (1) 54
2004/362/EC
*EU:n ja Meksikon sekakomitean päätös N:o 1/2004, tehty 22 päivänä maaliskuuta 2004, 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EU—Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteestä III käsitteen "peräisin olevat tuotteet" eli "alkuperätuotteet" määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä 60
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top