Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:099:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 99, 03. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 99
47. vuosikerta
3. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 625/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, hajautetusta yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 1659/98 voimassaolon jatkamisesta ja muuttamisesta 1
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 626/2004/EY, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2004, Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 508/2000/EY muuttamisesta (1) 3
Komission asetus (EY) N:o 627/2004, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4
Komission asetus (EY) N:o 628/2004, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1877/2003 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää pitkäjyväistä kokonaan hiottua, kiehautettua (parboiled) B-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 6
Komission asetus (EY) N:o 629/2004, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 7
Komission asetus (EY) N:o 630/2004, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1876/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 8

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/305/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan talousyhteisön ja Guinean tasavallan hallituksen välisessä Guinean rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2008 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 9
Euroopan talousyhteisön ja Guinean tasavallan välisessä Guinean rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2008 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus 11
2004/306/EC
*Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta ja päätöksen 2003/902/EY kumoamisesta 28
Komissio
2004/307/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2003, tukiohjelmasta, jonka Italia on toteuttanut luonnonmullistusten seurauksena (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4328) 30
2004/308/EC
*Komission päätös, tehty 2 päivänä huhtikuuta 2004, Slovenian tasavallassa toteutettavien maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevien liittymistä edeltävien toimenpiteiden tuen hallinnoinnin siirtämisestä täytäntöönpanovirastoille liittymistä edeltävänä aikana 59
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2004/000/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 2004/309/YUTP, 2 päivältä huhtikuuta 2004, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta ja yhteisen kannan 2003/906/YUTP kumoamisesta 61
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top