EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:091:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 91, 30. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 91
47. vuosikerta
30. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 583/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003, kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1786/2003 sekä Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 1
Komission asetus (EY) N:o 584/2004, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15
*Komission asetus (EY) N:o 585/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta annetun asetuksen (EY) N:o 282/2004 muuttamisesta (1) 17
Komission asetus (EY) N:o 586/2004, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2004, määrättyyn järjestelmään liittyvien maaliskuussa 2004 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 2497/96 mukaisesti 21
Komission asetus (EY) N:o 587/2004, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2004, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 23
*Komission direktiivi 2004/33/EY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/98/EY täytäntöönpanosta veren ja sen komponenttien tiettyjen teknisten vaatimusten osalta (1) 25

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/285/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) 4064/89 14 artiklan nojalla sakkojen määräämisestä yritykselle virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta yrityskeskittymien valvontamenettelyn yhteydessä annetussa ilmoituksessa (Asia COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2208) (1) 40
2004/286/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2003, ilmailualan tutkimus- ja kehitystuista joita Espanjan kuningaskunta aikoo myöntää Gamesa-yritykselle (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2518) (1) 49
2004/287/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä maaliskuuta 2004, Vicia faba ja Glycine max -lajien sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivien 66/401/ETY ja 2002/57/EY vaatimuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 884) (1) 56
2004/288/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä maaliskuuta 2004, luvan myöntämisestä Australialle ja Uudelle-Seelannille yhteisössä säilytettävien suu- ja sorkkatautiviruksen antigeenivarantojen käyttämiseksi väliaikaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 967) (1) 58

Oikaisuja
*Oikaistaan neuvoston päätös 2004/161/EY, tehty 10 päivänä helmikuuta 2004, luvan antamisesta jäsenvaltioille soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin direktiivin 77/388/ETY 28 artiklan 6 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti tehdyn päätöksen 2000/185/EY soveltamisajan jatkamisesta (EUVL L 52, 21.2.2004) 60
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top