EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:090:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 90, 27. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 90
47. vuosikerta
27. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 567/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 568/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
Komission asetus (EY) N:o 569/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 570/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 571/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 572/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 573/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 574/2004, annettu 23 päivänä helmikuuta 2004, jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liitteiden I ja III muuttamisesta (1) 15
Komission asetus (EY) N:o 575/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 138. erityisessä tarjouskilpailussa 48
Komission asetus (EY) N:o 576/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 138. erityisessä tarjouskilpailussa 50
Komission asetus (EY) N:o 577/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 310. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 52
Komission asetus (EY) N:o 578/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 53
*Komission asetus (EY) N:o 579/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 708/98 muuttamisesta markkinointivuonna 2003/2004 interventioon oikeutetun riisin enimmäismäärien ja vähimmäislaadun osalta 54
*Komission asetus (EY) N:o 580/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 58
*Komission asetus (EY) N:o 581/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 64
*Komission asetus (EY) N:o 582/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 67

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/283/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä maaliskuuta 2004, klassisen sikaruton vastaisista suojatoimenpiteistä Belgiassa, Ranskassa, Saksassa ja Luxemburgissa tehdyn päätöksen 2003/526/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 965) (1) 70
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top