Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:085:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 85, 23. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 85
47. vuosikerta
23. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 525/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 526/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteessä olevan nimityksen eritelmän muuttamisesta (Espárrago de Navarra) 3
Komission asetus (EY) N:o 527/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti maaliskuussa 2004 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 7
Komission asetus (EY) N:o 528/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tekemissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti maaliskuussa 2004 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyyden määrittämisestä 9
Komission asetus (EY) N:o 529/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, maaliskuussa 2004 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 11
Komission asetus (EY) N:o 530/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, maaliskuussa 2004 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisellä kaudella 13
Komission asetus (EY) N:o 531/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti maaliskuussa 2004 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 15
Komission asetus (EY) N:o 532/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista 17
*Komission direktiivi 2004/31/EY, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2004, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I, II, III, IV ja V muuttamisesta 18
*Komission direktiivi 2004/32/EY, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2004, direktiivin 2001/32/EY muuttamisesta kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön suojeltujen alueiden osalta 24

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/32/EC
*Euroopan yhteisöjen ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantulopäivä 26
Komissio
2004/272/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä lokakuuta 2003, valtiontuesta, jonka Saksa aikoo toteuttaa Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH -yrityksen hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3383) 27
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top