EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:071:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 71, 10. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 71
47. vuosikerta
10. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 431/2004, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 432/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdeksannen kerran (1) 3
*Komission asetus (EY) N:o 433/2004, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2004, eläimistä saatavien sivutuotteiden tuontia kolmansista maista koskevien tiettyjen päätösten kumoamisesta (1) 5
Komission asetus (EY) N:o 434/2004, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 7
*Komission direktiivi 2004/19/EY, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista muovisista tarvikkeista annetun direktiivin 2002/72/EY muuttamisesta (1) 8
*Komission direktiivi 2004/29/EY, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, viinilajikkeiden ominaisuuksien ja tutkimuksen vähimmäisedellytysten vahvistamisesta 22

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/232/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta haloni-2402:n osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 639) 28
2004/233/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2004, laboratorioiden valtuuttamiseksi tekemään eräille kotieläiminä pidetyille lihansyöjille annettujen raivotautirokotteiden tehokkuustarkastuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 646) (1) 30
2004/234/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2004, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien integroitujen elektronisten pienoisloistelamppujen tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan, neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 12 artiklan mukaisen uudelleen tutkimisen päättämisestä 35
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top