EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:068:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 68, 06. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 68
47. vuosikerta
6. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 411/2004, annettu 26 päivänä helmikuuta 2004, asetuksen (ETY) N:o 3975/87 kumoamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3976/87 ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 muuttamisesta yhteisön ja kolmansien maiden välisen lentoliikenteen osalta (1) 1
Komission asetus (EY) N:o 412/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
*Komission asetus (EY) N:o 413/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen lopettamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 414/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, erityistoimenpiteistä banaanien tuontitariffikiintiöiden hallintaan sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamiseksi uusien jäsenvaltioiden 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuvan liittymisen johdosta 6
*Komission asetus (EY) N:o 415/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 muuttamisesta (1) 10
*Komission asetus (EY) N:o 416/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 ja asetuksen (EY) N:o 1535/2003 soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 12
Komission asetus (EY) N:o 417/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (appelsiinit ja omenat) 14
Komission asetus (EY) N:o 418/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1877/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 15
Komission asetus (EY) N:o 419/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 16
Komission asetus (EY) N:o 420/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1876/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 17
Komission asetus (EY) N:o 421/2004, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 18

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/218/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, alueiden komitean itävaltalaisen varsinaisen jäsenen nimeämisestä 20
2004/219/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, alueiden komitean itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä 21
2004/220/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, alueiden komitean espanjalaisen varsinaisen jäsenen nimeämisestä 22
2004/221/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, alueiden komitean espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä 23
2004/222/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, alueiden komitean itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä 24
2004/223/EC
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 2004, ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavan komitean säännöistä 25
Komissio
2004/224/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä helmikuuta 2004, järjestelyistä tietojen toimittamiseksi neuvoston direktiivissä 96/62/EY edellytetyistä tiettyihin ilman epäpuhtauksien raja-arvoihin liittyvistä suunnitelmista tai ohjelmista (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 491) (1) 27
2004/225/EC
*Komission päätös, tehty 2 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyihin Albaniasta peräisin tai lähtöisin oleviin eläviin eläimiin ja eläinperäisiin tuotteisiin liittyvistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 618) (1) 34
2004/226/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2004, testien hyväksymisestä nautojen luomistaudin vasta-aineiden havaitsemiseksi neuvoston direktiivin 64/432/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 654) (1) 36
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top