EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:065:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 65, 03. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 65
47. vuosikerta
3. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 392/2004, annettu 24 päivänä helmikuuta 2004, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa, ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 393/2004, annettu 24 päivänä helmikuuta 2004, kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 muuttamisesta 4
Komission asetus (EY) N:o 394/2004, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
*Komission asetus (EY) N:o 395/2004, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2004, muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitos- ja muiden osien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 964/2003 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä Sri Lankasta lähetettyjen tiettyjen raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitos- ja muiden osien tuonnilla riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Sri Lanka, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta 7
*Komission asetus (EY) N:o 396/2004, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2004, muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitos- ja muiden osien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 964/2003 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä Indonesiasta lähetettyjen tiettyjen raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitos- ja muiden osien tuonnilla riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Indonesia, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta 10

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/203/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2004, terveystodistuksen mallin vahvistamisesta koirien, kissojen, hillerien ja frettien kolmansista maista tulevia muita kuin kaupallisia kuljetuksia varten (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 432) (1) 13
2004/204/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY säädettyjen rekisterien toimintaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta muuntogeenisten organismien geneettisiä muunnoksia koskevien tietojen tallentamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 540) (1) 20
2004/205/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004, siirtymäajan toimenpiteistä Tšekistä, Virosta, Kyproksesta, Latviasta, Liettuasta, Unkarista, Maltasta, Puolasta, Sloveniasta ja Slovakiasta peräisin olevien naudoista, sioista, lampaista, vuohista ja hevoseläimistä saatujen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäistä kauppaa varten (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 574) (1) 23
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top