EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:064:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 64, 02. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 64
47. vuosikerta
2. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 378/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, Sirene-käsikirjan muuttamisessa noudatettavista menettelyistä 5
*Neuvoston asetus (EY) N:o 379/2004, annettu 24 päivänä helmikuuta 2004, tiettyjä kalastustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2004—2006 7
Komission asetus (EY) N:o 380/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
Komission asetus (EY) N:o 381/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 276/2004 tarkoitetulla ensimmäisellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 382/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksesta (EY) N:o 1535/2003 poikkeamisesta kuivatuista Ente-lajikkeen luumuista peräisin olevien luumujen markkinointivuoden 2003/2004 toimituskausien osalta 15
*Komission asetus (EY) N:o 383/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eritelmien pääkohtia koskevan yhteenvedon osalta 16
*Komission asetus (EY) N:o 384/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 21
*Komission asetus (EY) N:o 385/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksesta (EY) N:o 780/2003 poikkeamisesta CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 02062991 kuuluvia tuotteita koskevan osatariffikiintiön osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2341/2003 muuttamisesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 386/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 ja asetuksen (EY) N:o 1535/2003 muuttamisesta tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta 25
*Komission asetus (EY) N:o 387/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyjen nimitysten kirjaamista suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin koskevan asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen muuttamisesta (Arbroath Smokies) 27
Komission asetus (EY) N:o 388/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 29
Komission asetus (EY) N:o 389/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 32
Komission asetus (EY) N:o 390/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 34
*Komission asetus (EY) N:o 391/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 30. kerran 36

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/391/EC
*Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin hallituksen välisen ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen voimaantulosta 38
Komissio
2004/198/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2004, Brasiliasta tuotua ihmisravinnoiksi tarkoitettua siipikarjanlihaa sekä siipikarjasta saatavia lihavalmisteita ja raakalihavalmisteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2002/794/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 557) (1) 39
2004/199/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2004, päätöksen 93/52/ETY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen Italian provinssien vahvistamista luomistaudista virallisesti vapaiksi (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 558) (1) 41
2004/200/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2004, toimenpiteistä pepinon mosaiikkiviruksen yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 581) 43
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
2004/201/JHA
*Neuvoston päätös 2004/201/YOS, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Sirene-käsikirjan muuttamisessa noudatettavista menettelyistä 45
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top