EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:044:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 44, 14. helmikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 44
47. vuosikerta
14. helmikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 248/2004, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 249/2004, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 135. erityisessä tarjouskilpailussa 3
Komission asetus (EY) N:o 250/2004, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 135. erityisessä tarjouskilpailussa 5
Komission asetus (EY) N:o 251/2004, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 88. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 252/2004, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 307. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 253/2004, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, oliiviöljytuotannon laadunparantamistoimien rahoituksen enimmäismääristä tuotantokaudeksi 2004/2005 ja asetuksen (EY) N:o 528/1999 3 artiklan 3 kohdasta poikkeamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 254/2004, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1877/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 10
Komission asetus (EY) N:o 255/2004, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun B-riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1878/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 11
Komission asetus (EY) N:o 256/2004, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 12
Komission asetus (EY) N:o 257/2004, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1876/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 13
Komission asetus (EY) N:o 258/2004, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, sianliha-alan vientitukien muuttamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 259/2004, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 16
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/11/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin moottoriajoneuvoluokkiin asennettavista nopeudenrajoittimista tai vastaavista nopeudenrajoitusjärjestelmistä annetun neuvoston direktiivin 92/24/ETY muuttamisesta 19
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top