EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:021:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 21, 28. tammikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 21
47. vuosikerta
28. tammikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 131/2004, annettu 26 päivänä tammikuuta 2004, tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 1
Komission asetus (EY) N:o 132/2004, annettu 27 päivänä tammikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 133/2004, annettu 27 päivänä tammikuuta 2004, tammikuussa 2004 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä neuvoston päätöksessä 2003/452/EY Slovenian tasavallalle säädettyjen naudanlihaa koskevien tariffikiintiöiden osalta 7
*Komission asetus (EY) N:o 134/2004, annettu 27 päivänä tammikuuta 2004, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää maatilailmoitusta kohden tilivuodeksi 2004 8
*Komission asetus (EY) N:o 135/2004, annettu 27 päivänä tammikuuta 2004, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Fraise du Périgord ja Queso de Valdeón) 9
*Komission asetus (EY) N:o 136/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla (1) 11
Komission asetus (EY) N:o 137/2004, annettu 27 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1429/2002 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, heinäkuussa 2004 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Viron, Latvian ja Liettuan osalta 24
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2004/85/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 2004/85/YUTP, 26 päivältä tammikuuta 2004, konfliktien ehkäisemisestä, hallinnasta ja ratkaisemisesta Afrikassa ja yhteisen kannan 2001/374/YUTP kumoamisesta 25
2004/86/CFSP
*Neuvoston yhteinen toiminta 2004/86/YUTP, 26 päivältä tammikuuta 2004, Euroopan unionin erityisedustajan nimeämisestä entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan ja yhteisen toiminnan 2003/870/YUTP muuttamisesta 30
2004/87/CFSP
*Neuvoston yhteinen toiminta 2004/87/YUTP, 26 päivältä tammikuuta 2004, Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL "Proxima") entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa hyväksytyn yhteisen toiminnan 2003/681/YUTP muuttamisesta 31
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top