Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:013:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 13, 20. tammikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 13
47. vuosikerta
20. tammikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 84/2004, annettu 19 päivänä tammikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 85/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004, omenoiden kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista 3
*Komission asetus (EY) N:o 86/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004, päärynöiden kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista 19
Komission asetus (EY) N:o 87/2004, annettu 19 päivänä tammikuuta 2004, vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla 28
Komission asetus (EY) N:o 88/2004, annettu 19 päivänä tammikuuta 2004, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 29

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/62/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, talous- ja sosiaalikomitean suomalaisen jäsenen nimeämisestä 31
Komissio
2004/63/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, päätöksen 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen Italian maakuntien julistamista nautojen luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista vapaiksi (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5063) (1) 32
2004/64/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2003, jäsenvaltioiden vuodeksi 2003 vahvistamien, yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta-, tarkastus- ja seurantajärjestelmien täytäntöönpanoon liittyvien toimien toteuttamiseen myönnettävästä taloudellisesta korvauksesta tehdyn päätöksen 2003/566/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5221) 34
2004/65/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2003, jäsenvaltioiden vuodeksi 2003 vahvistamien, yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta-, tarkastus- ja seurantajärjestelmien täytäntöönpanoon liittyvien eräiden toimien toteuttamiseen myönnettävästä taloudellisesta korvauksesta (toinen erä) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5228) 36
2004/66/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2003, päätöksen 2003/126/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee taloudellista tukea kahden yhteisön vertailulaboratorion toimintaan kansanterveyttä koskevan eläinlääkinnän alalla (biologiset riskit) Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodeksi 2003 (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5231) 41
2004/67/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä tammikuuta 2004, päätöksen 2000/807/EY muuttamisesta toisen kerran Alankomaiden tarkistettujen alueiden huomioon ottamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5312) (1) 43
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
2004/68/JHA
*Neuvoston puitepäätös 2004/68/YOS, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta 44
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top