Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:010:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 10, 16. tammikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 10
47. vuosikerta
16. tammikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 64/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, 1 päivästä heinäkuuta 2003 sovellettavista korjauskertoimista 1
*Komission asetus (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille 5
Komission asetus (EY) N:o 66/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
*Komission asetus (EY) N:o 67/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004, asetuksesta (EY) N:o 174/1999 poikkeamisesta maito- ja maitotuotealan vientitodistusten voimassaoloajan osalta 13
*Komission asetus (EY) N:o 68/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta (1) 14
*Komission asetus (EY) N:o 69/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston direktiivin 1999/105/EY tietyistä säännöksistä poikkeamisen sallimisesta tietystä perusaineistosta saadun metsänviljelyaineiston kaupan pitämisen osalta 16
Komission asetus (EY) N:o 70/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 71/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 24
Komission asetus (EY) N:o 72/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2315/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 27
Komission asetus (EY) N:o 73/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 28
*Komission direktiivi 2003/127/EY, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta (1) 29

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/50/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä syyskuuta 2003, ilmastonmuutosmaksua (Climate Change Levy) koskevasta vapautuksesta, jonka Yhdistynyt kuningaskunta aikoo myöntää kivihiilikaivoksista talteen otetun metaanin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3242) (1) 54
2004/51/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön rahoitustuesta Saksassa vuonna 2003 toteutettujen lintuinfluenssan (avian influenza) hävittämistoimenpiteiden tukikelpoisiin kustannuksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5009) (1) 60
2004/52/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä tammikuuta 2004, päätösten 90/14/ETY, 91/270/ETY, 92/471/ETY, 94/63/EY, 94/577/EY ja 2002/613/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee naudansukuisten kotieläinten siemennesteen, naudan- ja siansukuisten kotieläinten munasolujen ja alkioiden ja siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontiin sovellettavia edellytyksiä sekä päätöksen 93/693/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5401) (1) 67
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top