Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:006:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 6, 10. tammikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 6
47. vuosikerta
10. tammikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 36/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 37/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisön tariffikiintiöistä ja viitemääristä tietyille Marokosta peräisin oleville maataloustuotteille 3
*Komission asetus (EY) N:o 38/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, sokerialan kiintiöjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 314/2002 muuttamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 39/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, sokerin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteen V muuttamisesta 16
*Komission asetus (EY) N:o 40/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, sokerin tuontia kolmanteen maahan koskevien tullimuodollisuuksien täyttymisen todistamisesta asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan mukaisesti 17
*Komission asetus (EY) N:o 41/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia suoran tuen järjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 liitteen muuttamisesta ja oikaisemisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 42/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2003 ja 29 päivän helmikuuta 2004 väliseksi vuosineljännekseksi 22
Komission asetus (EY) N:o 43/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1877/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 24
Komission asetus (EY) N:o 44/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1878/2003 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua B-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 25
Komission asetus (EY) N:o 45/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää lyhytjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 26
Komission asetus (EY) N:o 46/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1876/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 27
Komission asetus (EY) N:o 47/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 28

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/24/EC
*Komission suositus, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevasta yhteensovitetusta ohjelmasta vuodeksi 2004 (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4878) (1) 29
2004/25/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, päätöksen 2002/657/EY muuttamisesta määritysmenetelmän suorituskykyä koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta tiettyjen eläinperäisiin elintarvikkeisiin sisältyvien jäämien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4961) (1) 38
2004/26/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön osallistumisesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelman rahoitukseen Ranskan merentakaisissa departementeissa vuonna 2003 (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4974) 40
2004/27/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön ensimmäisestä rahoitustuesta Alankomaissa vuonna 2003 toteutettujen lintuinfluenssan (avian influenza) hävittämistoimenpiteiden tukikelpoisiin kustannuksiin tehdyn päätöksen 2003/678/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4980) (1) 45
2004/28/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, päätösten 2002/799/EY ja 2002/943/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista jäsenvaltioiden vuodeksi 2003 esittämiin eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmiin sekä zoonoosien torjuntaan tarkoitettuihin tarkastusohjelmiin (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5014) (1) 47
2004/29/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, päätösten 2002/798/EY ja 2002/934/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista jäsenvaltioiden vuodeksi 2003 esittämiin TSE:iden valvontaohjelmiin (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5026) 51
2004/30/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, Perusta peräisin olevien jalostettujen ja jäädytettyjen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden erityisistä tuontiedellytyksistä sekä päätösten 2001/338/EY ja 95/174/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5053) (1) 53
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2004/31/EC
*Neuvoston yhteinen kanta 2004/31/YUTP, 9 päivältä tammikuuta 2004, Sudanin asettamisesta aseita, ampumatarvikkeita ja puolustustarvikkeita koskevaan vientikieltoon 55

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1789/2003, annettu 11 päivänä syyskuuta 2003, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 281, 30.10.2003) 57
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top