Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:346:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 346, 31. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 346
46. vuosikerta
31. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2330/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2331/2003, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2501/2001 12 artiklan soveltamisesta ja kyseisen asetuksen muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2332/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, asetuksesta (EY) N:o 2535/2001 poikkeamisesta maitotuotealan kiintiöissä tapahtuvaa tuontia koskevien todistushakemusten jättämisjakson osalta 12
*Komission asetus (EY) N:o 2333/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen päärynöistä, sitruunoista, omenoista ja kesäkurpitsoista kannetaan lisätullia 13
*Komission asetus (EY) N:o 2334/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, säilöttyjä Agaricus-suvun lajien sieniä koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetusta asetuksesta (EY) N:o 2125/95 poikkeamisesta vuonna 2004 15
*Komission asetus (EY) N:o 2335/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, asetuksesta (EY) N:o 2402/96 poikkeamisesta vuonna 2004 maniokkitärkkelyksen tariffikiintiöiden osalta 17
*Komission asetus (EY) N:o 2336/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 19
*Komission asetus (EY) N:o 2337/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, oliivien ja öljyn tuotosten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2002/2003 annetun asetuksen (EY) N:o 1903/2003 oikaisemisesta 26
*Komission asetus (EY) N:o 2338/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2001 muuttamisesta 28
*Komission asetus (EY) N:o 2339/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, interventiovarastosta tulevien elintarvikkeiden yhteisön kaikkein varattomimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta 29
*Komission asetus (EY) N:o 2340/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, Bulgarialle, Tšekin tasavallalle, Slovakialle, Romanialle, Puolan tasavallalle ja Unkarin tasavallalle neuvoston päätöksissä 2003/286/EY, 2003/298/EY, 2003/299/EY, 2003/18/EY, 2003/263/EY ja 2003/285/EY säädettyjen naudanlihan tariffikiintiöiden soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1279/98 poikkeamisesta vuoden 2004 osalta 31
*Komission asetus (EY) N:o 2341/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, asetuksesta (EY) N:o 780/2003 poikkeamisesta CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 02062991 kuuluvia tuotteita koskevan osatariffikiintiön osalta 33
*Komission asetus (EY) N:o 2342/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, työntekijöiden oikeuksien suojelua koskevien erityisten kannustusjärjestelyjen suomien etuuksien myöntämisestä Sri Lankan demokraattiselle sosialistiselle tasavallalle 34
*Komission asetus (EY) N:o 2343/2003, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 36
*Komission asetus (EY) N:o 2344/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 38
*Komission asetus (EY) N:o 2345/2003, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 41
Komission asetus (EY) N:o 2346/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 45
Komission asetus (EY) N:o 2347/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 48
Komission asetus (EY) N:o 2348/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 54
*Neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta 57

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/917/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Israelin valtion vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Israelin valtion assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen nro 1 ja nro 2 korvaamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 65
Euroopan yhteisön ja Israelin valtion kirjeenvaihtona tehty sopimus vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä sekä EY:n ja Israelin valtion assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen nro 1 ja nro 2 korvaamisesta 67
*Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhteistyöneuvoston päätös N:o 2/2003, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan vapauttamisen jatkamisesta 88
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top