Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:342:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 342, 30. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 342
46. vuosikerta
30. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2300/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 2301/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2302/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, sokerin sekä AKT/MMA- ja EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saatujen sokerin ja kaakaon sekoitusten tuontitodistusten myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 192/2002 poikkeamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 2303/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, Amerikan yhdysvalloista tuotavien viinien päällysmerkintöjä koskevista erityissäännöistä 5
*Komission asetus (EY) N:o 2304/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maatalousalalla annetun asetuksen (EY) N:o 2808/98 muuttamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 2305/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 7
*Komission asetus (EY) N:o 2306/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, poikkeuksista eräisiin maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista lisäsäännöistä Suomessa ja Ruotsissa tuotetun ihmisravinnoksi tarkoitetun maidon osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2597/97 säännöksiin annetun asetuksen (EY) N:o 280/98 muuttamisesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 2307/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 2550/2001 muuttamisesta sellaisten alueiden osalta, joilla voidaan maksaa vuohipalkkiota 11
*Komission asetus (EY) N:o 2308/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2004 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 2309/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteiden III B, IV ja VI muuttamisesta vuoden 2004 tekstiilikiintiöiden osalta 21
*Komission asetus (EY) N:o 2310/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, omenat) 24
Komission asetus (EY) N:o 2311/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ruotsin interventioelimen hallussa olevan ohran myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 26
Komission asetus (EY) N:o 2312/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ranskan interventioelimen hallussa olevan ohran myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 28
Komission asetus (EY) N:o 2313/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan ohran myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 30
*Komission asetus (EY) N:o 2314/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 32
Komission asetus (EY) N:o 2315/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alennusta koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta 34
*Komission asetus (EY) N:o 2316/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 98/2003 muuttamisesta Kanariansaarten rasvattomien maitovalmisteiden alustavan hankintataseen osalta 35

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/908/EC
*Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrätyistä kalastusta koskevista edellytyksistä tehtyä neljättä pöytäkirjaa muuttavan pöytäkirjan väliaikaiseen soveltamiseen liittyvän sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona koekalastusmääräysten ja budjettitukiohjelman osalta 37
Kirjeenvaihtona tehty sopimus 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrätyistä kalastusta koskevista edellytyksistä tehtyä pöytäkirjaa muuttavan pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta 38
Pöytäkirja neljännen pöytäkirjan muuttamisesta Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrätyistä kalastusta koskevista edellytyksistä 45
2003/909/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 28e artiklan 1 kohdasta sekä 6 ja 17 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehtyjen neuvoston päätösten 97/375/EY, 98/23/EY ja 98/198/EY muuttamisesta 49
2003/910/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen erityiskoordinaattorin nimittämisestä 51
2003/911/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön toimintaohjelmasta Euroopan unionin ja maailman tiettyjen alueiden suhteisiin liittyvää keskinäistä ymmärrystä edistävien elinten ja laitosten tukemiseksi 53

Oikaisuja
*Oikaistaan komission direktiivi 2002/79/EY, annettu 2 päivänä lokakuuta 2002, neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien tiettyjen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta (EYVL L 291, 28.10.2002) 58
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top