EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:332:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 332, 19. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 332
46. vuosikerta
19. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2211/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2501/2001 muuttamisesta ja mainitun asetuksen soveltamisen jatkamisesta 31 päivään joulukuuta 2005 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2212/2003, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitos- ja muiden osien tuonnissa Taiwanista riippumatta siitä, onko ne ilmoitettu tullille Taiwanista peräisin olevina, annetun asetuksen (EY) N:o 964/2003 muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 2213/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 2214/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta A1- ja B-menettelyjen yhteydessä (tomaatit, appelsiinit, sitruunat ja omenat) 7
Komission asetus (EY) N:o 2215/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, pähkinöiden (kuorettomien manteleiden, kuorellisten hasselpähkinöiden, kuorettomien hasselpähkinöiden ja kuorellisten saksanpähkinöiden) vientitukien vahvistamisesta A1-menettelyn yhteydessä 10
Komission asetus (EY) N:o 2216/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön yksinomaan tuontitodistusten perusteella avaamien kiintiöiden mukaisesti maito- ja maitotuotealan tiettyjen tuotteiden 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisenä aikana käytettävissä olevasta määrästä 12
Komission asetus (EY) N:o 2217/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 2218/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 2219/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 2220/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 2221/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 2222/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 2223/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 28
Komission asetus (EY) N:o 2224/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 29
Komission asetus (EY) N:o 2225/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 2226/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (tomaatit) 36
Komission asetus (EY) N:o 2227/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (sitruunat) 37
*Komission direktiivi 2003/121/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkastusta varten annetun direktiivin 98/53/EY muuttamisesta (1) 38

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/885/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen yhteisön säädösten soveltamista Monacon ruhtinaskunnan alueella koskevan sopimuksen tekemisestä 41
Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan sopimus tiettyjen yhteisön säädösten soveltamisesta Monacon ruhtinaskunnan alueella 42
*Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tšekin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän, teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan pöytäkirjan (PECA) muuttamista koskevan sopimuksen voimaantulosta 52
Komissio
2003/886/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston direktiivin 64/432/ETY mukaisesti toimitettaviin tietoihin liittyvien perusteiden vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4606) (1) 53
2003/887/EC
*Komission suositus, annettu 11 päivänä joulukuuta 2003, rakennuskohteita ja kantavia rakennustuotteita koskevien eurokoodien täytäntöönpanosta ja käytöstä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4639) (1) 62

Oikaisuja
*Oikaisupöytäkirja sopimukseen Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta, joka on allekirjoitettu Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2002 (EYVL L 352, 30.12.2002) 64
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top