EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:327:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 327, 16. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 327
46. vuosikerta
16. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2181/2003, annettu 8 päivänä joulukuuta 2003, henkilöstösääntöuudistukseen liittyvistä siirtymätoimenpiteistä erityisesti palkkojen ja eläkkeiden osalta 1
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2182/2003, annettu 8 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä tammikuuta 2004 3
Komission asetus (EY) N:o 2183/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
Komission asetus (EY) N:o 2184/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1853/2003 tarkoitetulla neljännellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 2185/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2029/2003 tarkoitetulla toisella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 2186/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, tuotannon uudelleen arvioidun määrän määrittämisestä markkinointivuodeksi 2003/2004 ja siitä johtuvan kohdehinnan uuden väliaikaisen alennuksen määrittämisestä 14
*Komission asetus (EY) N:o 2187/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 639/2003 muuttamisesta lopullisena määräpaikkana olevassa kolmannessa maassa sijaitsevan ensimmäisen purkauspaikan osalta maantiekuljetusten yhteydessä 15
Komission asetus (EY) N:o 2188/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 2189/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, muna-alan vientitukien vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 2190/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 2191/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 22
*Komission direktiivi 2003/118/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta asefaatin, 2,4-D:n ja metyyliparationin jäämien enimmäismäärien osalta (1) 25

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/877/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, Kanadan liittymisestä Amerikan yhdysvaltojen, Japanin ja Venäjän federaation sekä, yhtenä osapuolena, Euroopan atomienergiayhteisön ja Euroopan talousyhteisön väliseen Kansainvälisen tiede- ja teknologiakeskuksen perustamista koskevaan sopimukseen 33
2003/878/EC
*Neuvoston suositus , annettu 2 päivänä joulukuuta 2003, syöpäseulonnasta 34
Komissio
2003/879/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 2003, valtiontuesta, jonka Alankomaat aikoo toteuttaa N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland -yrityksen (HVC) hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1909) (1) 39
2003/880/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2003, Turkista ja Venäjältä peräisin olevien putkipalkkien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä ja väliaikaisten tullien vakuutena olevien määrien vapauttamisesta 46
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top