Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:326:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 326, 13. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 326
46. vuosikerta
13. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2168/2003, annettu 12 päivänä joulukuuta 2003, lisätullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1031/2002 kumoamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 2169/2003, annettu 12 päivänä joulukuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2
*Komission asetus (EY) N:o 2170/2003, annettu 12 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtiot) peräisin olevien siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden tuontiin sovellettavan menettelyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 701/2003 oikaisemisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 2171/2003, annettu 12 päivänä joulukuuta 2003, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2702/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2879/2000 muuttamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 2172/2003, annettu 12 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden nautojen yhteisön edustavilla markkinoilla todettuja hintoja koskevan selvityksen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2273/2002 muuttamisesta ja oikaisemisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 2173/2003, annettu 12 päivänä joulukuuta 2003, sitrushedelmien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1799/2001 muuttamisesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 2174/2003, annettu 12 päivänä joulukuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta aflatoksiinien osalta (1) 12
Komission asetus (EY) N:o 2175/2003, annettu 12 päivänä joulukuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 132. erityisessä tarjouskilpailussa 16
Komission asetus (EY) N:o 2176/2003, annettu 12 päivänä joulukuuta 2003, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 132. erityisessä tarjouskilpailussa 18
Komission asetus (EY) N:o 2177/2003, annettu 12 päivänä joulukuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 304. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 2178/2003, annettu 12 päivänä joulukuuta 2003, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 51. erityisen tarjouskilpailun puitteissa 21
Komission asetus (EY) N:o 2179/2003, annettu 12 päivänä joulukuuta 2003, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 22
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/103/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta (1) 28

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/867/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 2003, luvan antamisesta salatrimien saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uusina ainesosina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4408) 32
Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta
2003/868/EC
*Suositus N:o 22, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Gottardo-tuomiosta, jonka mukaan jäsenvaltion ja kolmannen valtion kahdenväliseen sopimukseen perustuvat edut on myönnettävä myös muiden kuin sopimuksen osapuolina olevien jäsenvaltioiden työntekijöille 35
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/869/CFSP
*Neuvoston yhteinen toiminta 2003/869/YUTP, 8 päivältä joulukuuta 2003, Afrikan Suurten Järvien alueelle nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta 37
2003/870/CFSP
*Neuvoston yhteinen toiminta 2003/870/YUTP, 8 päivältä joulukuuta 2003, entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta 39
2003/871/CFSP
*Neuvoston yhteinen toiminta 2003/871/YUTP, 8 päivältä joulukuuta 2003, Afganistaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja muuttamisesta 41
2003/872/CFSP
*Neuvoston yhteinen toiminta 2003/872/YUTP, 8 päivältä joulukuuta 2003, Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja muuttamisesta 44
2003/873/CFSP
*Neuvoston yhteinen toiminta 2003/873/YUTP, 8 päivältä joulukuuta 2003, Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja muuttamisesta 46
2003/874/CFSP
*Neuvoston päätös 2003/874/YUTP, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, yhteisen toiminnan 2003/472/YUTP täytäntöönpanosta osallistumalla Venäjän federaatiossa toteutettavaa asesulkua ja aseriisuntaa koskevaan Euroopan unionin yhteistyöohjelmaan 49
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top